-->

Singer 237 | Singer 257 | Singer 252 | Singer 247 | Singer 367 | Vintage Singer Lubrication Service

singer šivaća mašina

I was trying to find a date on the internet from when the Singer 257 dates, I couldn’t find it. I was interested primarily because of the shape of the thread hooks in this old sewing machine. It seems to me that he was an innovation at that time that would later be used on many home sewing machines. In my estimation, the singer 257 was made between 1955-60. At that time, it was highly rated when it comes to quality and design, sharp lines of the case with light tones give a nice look to this, today already antique from a sewing machine. What about this model of sewing machine? 

Pokušavao sam na internetu pronaći datum od kada datira Singer 257, nisam uspio pronaći. Zanimalo me je prvenstveno zbog oblika grajfera kod ove stare šivaće mašine. Čini mi se da je on za to doba bio inovacija koja će se kasnije koristiti na mnogim kućnim šivaćim mašinama. Po mojoj procjeni, singer 257 je izrađivan između 1955-60 godine. U to doba ona je visoko kotirala kada su u pitanju kvalitet i dizajn (prva slika), oštre linije kućišta sa svijetlim tonovima daju lijep izgled ovom, danas već antikvitetu od šivaće mašine. Šta reći o ovom modelu:? The machine is a set of metal, a combination of cast iron, aluminum and steel, all internal vital parts are of very high quality, so it is not surprising that there are many of these machines in households around the world. There are several subtypes of this machine, I mean the stand and the drive, there are them on the wooden cabinet with a combination of foot and or electric drive and in the suitcase only on electric drive. The electric motor is on the outside, easy access as well as replacement of the short drive belt (second picture). I mentioned at the beginning of the thread hook, so to continue, it's specific, horizontal

Mašina je komplet od metala, kombinacija livenog gvožđa, aluminijuma i čelika, svi unurašnji "vitalni" dijelovi su veoma kvalitetni stoga i ne čudi da ovih mašina ima puno po domaćinstvima diljem svijeta. Postoji nekoliko podtipova ove mašine, mislim na postolje i pogon, ima ih na drvenom kabinetu sa kombinacijom nožnog i ili elektro pogona i u koferu samo na električni pogon. Elektro motor je sa vanjeske strane, jednostavan pristup kao i zamjena  kratkog pogonskog remena (druga slika). Pomenuh na početku grajfer pa da nastavim, radi se o specifičnom horizontalno
mounted rotating hook, catch (loop) drive is done by means of a toothed belt, which in my opinion is another interesting thing, when you look at the machine from below, there is nothing special to see, the central axle as with other machines does not exist at all, tensioner the belt is a sliding type and it is necessary to periodically clean the outside of the belt and lightly grease it for easier "sliding". Adjusting the gripper and bringing it into the "phase" is done with one of the toothed pulleys, loosen the screws on the pulley and make a correction, you can loosen the pulley under the grapple and make a correction by moving the rotating dial of the upper thread catcher. The top cover of the machine is simply removed by unscrewing the two screws, as it looks in the picture.
postavljenom rotirajućem grajferu, pogon grajfera (petljača) se vrši pomoću zupčastog remena, što je po meni još jedna zanimljivost, kada se mašina pogleda sa donje strane, nema se šta posebno ni vidjeti, centralna osovina kao kod drugih mašina uopšte ne postoji, zateznik (španer) zupčastog remena je kliznog tipa i potrebno je povremeno remen sa vanjske strane očistiti i malo namastiti radi lakšeg "klizanja". Podešavanje grajfera i njegovo dovođenje u "fazu" se vrši pomoću jedne od nazubljenih remenica, popuste se vijci na remnici i izvrši se korekcija, može i popuštanje remenice ispod grajfera a korekciju izvršiti pomicanje samog rotirajućeg dijala hvatača gornjeg konca. Gornji poklopac masine se jednostavno skida izvijanjem dva vijka, kako to izgleda pogledaj na slici.


By removing the cover, you can see the complete upper "machinery" with two levers, the left lever is for increasing or decreasing the zigzag stitch and the right lever is for positioning the needle, that's all as far as the possibilities of this machine are concerned. the schematic representation in the following figure is a simplified representation of the upper and lower part of the machine (gears and toothed belt singer 257). We will stay on that vertical shaft that transmits the turns from the upper shaft to the lower timing belt. That small gear, at the top of that pin is the "weak point" in these sewing machines, I guess that part usually suffers for two reasons, the first bad maintenance and the teeth of the gear made of special hard plastic, of course when you add too much load it is inevitable destruction teeth, in which case the machine is at a complete standstill and that gear must be replaced.

Skidanjem poklopca se vidi kompletna gornja "mašinerija" sa dvije polugice, lijeva polugica je za povećanje ili smanjenje cika-cak boda a desna za pozicioniranje igle, to je sve i što se tiče mogućnosti ove mašine. šematski prikaz na sledećoj slici je uprošteni prikaz gornjeg i donjeg dijela mašine (gears and toothed belt singer 257). Zadržat će mo se na onoj vertikalnoj osovinici koja prenosi okretaje sa gornje osovine da donji zupčasti remen. Taj mali zupčanik,na vrhu te osovinice je "slaba tačka" u ove singerice, predpostavljam da taj dio najčešće strada iz dva razloga, prvo loše održavanje i zubi zupčanika od specijalne tvrde plastike, naravno kada se tome doda i preveliko opterećenje neminovno je uništenje zubaca, u tom slučaju mašina je u potpunom zastoju i taj zupčanik se mora zamijeniti.

The replacement of that gear itself is not something problematic, I mean amateur craftsmen, the bigger problem is to bring the machine to a normal state later and make a normal stitch, because the rotating hook of the thread catcher is completely wrong. This pair of coupled gears should be cleaned periodically and greased with fresh synthetic grease, there is little use of oil. Singer 257 has a classic upper thread tensioner , a lot has been written about it on the site, I managed to somehow make and combine a picture of the upper tensioner and all its parts, so whoever wants can build and clean it, which is certainly desirable given the age of the machine.
I have already said something about the lubrication of the upper shaft, the parts around the needle, the needle bar, the foot bar are lubricated with original sewing machine oil and the places are shown with blue arrows. Thread placement and bobbin winding are standard but I still posted the pictures, maybe who needs them. The Siger 257 also has lighting, the bulb is in a special housing behind the machine together with a special switch and to add that in addition to a flat and zigzag stitch, this singer can allegedly process buttonholes, I looked in the manual and it seems quite complicated, but still can.
I invite the owners of this model to give their opinion, comment and share their experience when it comes to the Singer 257. Read more details about Singer sewing machines HERE
Sama zamjena tog zupčanika nije nešto problematična, mislim na majstore amatere, veći je problem kasnije dovesti mašinu u normalno stanje i da pravi normalan bod, jer je hvatač konca potpuno raštimovan. Uputstvo za podešavanje grajfera znatno može olakšati posao. Taj par spregnutih zupčanika treba povremeno očistti i svježom tot mašću namastiti, slabo tu ima koristi od ulja. Singer 257 ima klasični gornji zateznik, dosta je o tome pisano na sajt-u, uspio sam nekako napraviti i iskombinovati sliku gornjeg zateznika i sve njegove dijelove, dakle ko želi moče ga izgraditi i očistiti, što je sigurno poželjno s obzirom na starost mašine.
Već sam nešto rekao o podmazivanju gornje osovine, dijelovi oko igle, iglenjače, nosača stopice se podmazuju originalnim uljem za šivaće mašine a mjesta su prikazana plavim strelicama. Udijevanje konca i namotavanje bobine su standardni ali ipak sam postavio slike, možda kome zatrebaju.
Siger 257 posjeduje i osvjetljenje, sijalica je u posebnom kućištu iza mašine zajedno sa posebnim prekidačem i još da dodam da osim ravnog i cik-cak štepa ova singerica navodno može obrađivati i rupice za dugmad, gledao sam u uputstvu i djeluje mi prilično komplikovano, ali ipak može.
Pozivam vlasnike ovog modela da daju neko svoje mišljenje, komentar i podijele svoje iskustvo kada je u pitanju 257-ca. Više detalja o Singer šivaćim mašinama pročitaj
OVDE

23 comments:

 1. Anonymous29.1.14

  masina ovog tipa je super!! nedavno sam ju kupila,polovnu,skoro dzaba! sije bez problema debele materijale(savove na radnim hlacama) a i sila sam i kozu na ovoj masini. takodje sam i radila ,,masinski vez,, . Ja to tako zovem. Sto se tice obradjivanja rupica za dugmad,radila sam nesto slicno,obradjivanje kruzica,treba samo dovoljno zategnuti konac i nema problema. Ali jako me zanima jedna stvar,naime,kad mijenjam iglu,posle tog imam dosta problema jer nece da hvta donji konac.... znaci,nece da sije. Mislim sve radi samo sto,motor,igla,samo ne hvata donji konac. Mozda je ovo za nekog sala ,ali za mene je jos ne rijesiv problem...

  ReplyDelete
 2. Da,jake su stvarno,gledao sam i ja neki video,gospodin šije kožu bez problema,za takve stvari je poželjna dobra igla i kvalitetan konac ALI ta opterećenja upravo dovode do uništenja zupčanika spomenutog u postu.
  Ako ste već radili gore navedeno sa mašinom a po promjeni igle masina ne podiže donji konac,pogledajte da li ste pravilno postavili iglu i pravilno uvukli konac,nevjerujem da je u međuvremenu došlo do problema na grajferu što nije isključeno,potrebno je skinuti stopicu,ubodnu pločicu,skinuti i bobinu pa vidjeti u kojoj poziciji se nalazi vrh gle u odnosu na kukicu grajfera...
  Hvala na komentaru i Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 3. Anonymous30.1.14

  Da li znate čemu služi ovaj kotačić iznad igle i stopice?
  Hvala

  ReplyDelete
 4. Većina šivaćih mašina posjeduje šivenje unazad,sve kućne šivaće mašine to posjeduju,izuzetak su pojedini modeli industrijskih šivaćih mašina i ovelock šivaće masine;
  što se tiče"kotačića",gore-lijevo,sa njim se vrši regulacija pritiska stopice na materijal.

  ReplyDelete
 5. Anonymous3.2.14

  istu masinu imam i odlicna je bila bas sam se nasila koristeci je... ali bas taj zupcanik se oglodjo i pukao, mislim i ja da je od teskih materijala,teksas, najvise...valjda cu je popraviti uskoro, ne bi je mijenjala....

  ReplyDelete
 6. Moguće je da je zupčanik uništen od opterećenja ali najčešće je kombinacja opterećenje i rad zupčanika"na suho",izrađen je od veoma tvrde plastike,usled nedostatka masnoće jednostavno se"oglođe",kako vi kažete.
  Sigurno da vam je vaša singeria 257 draga ali taj mali zupčanik je prilično skup,slučajnost i sreća bi bila kada bi ste ga našli kod nekog majstora koji bi vam to zamijenio za neku prihvatljivu sumu,mada se to najčešće ne ispati.Zahvaljujem na komentaru i podijeljenom iskustvu kada je u pitanju singer 257.
  Lijep pozdrav i svako dobro

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous12.1.18

   Koliko košta taj zupčanik, ako nije problem da mi kažete?

   Delete
 7. Anonymous3.11.14

  Dobila sa polovnu singer masinu 257,pa bi vas zamolila ako ima neko upustvo za koristenje..

  ReplyDelete
 8. Zanimljivo,svi dobijaju polovne mašine,niko ne kupuje :)) OK.
  Radi se o veoma starom modelu mašine,ako ste je skoro dobili to treba detaljno podmazati,
  imate gore cijeli post,ako šta nije jasno pitajte,uputstvo za singer 257 na našem jeziku ne postoji.

  ReplyDelete
 9. Anonymous27.11.14

  Pozdrav možel nešto o mašini Singer 367,osnovna upustva,hvala

  ReplyDelete
 10. Anonymous4.7.15

  singer 257;
  Odjednom je prestala da mi radi funkcija za namotavanje spulne,šta može biti problem?

  ReplyDelete
 11. Anonymous4.7.15

  Sewing machine Singer 257-bobbin winder :
  Dvije stvari mogu biti,ili je pukla opruga koja pritišće motalicu na remenicu ili je spala i pukla prirubna gumica.Potrebno je skinuti gornji poklopac i pogledati,kada skinete poklopac iskoristite situaciju i podmažite gornji dio mašine.

  ReplyDelete
 12. Anonymous5.7.15

  This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 13. Anonymous5.7.15

  DOBAR DAN
  Molim vas,nemojte na taj način ovdje komunicirati,niko niti je dužan niti zadužen podijeliti dio svog znanja ili vještine na takvu komunikaciju,naročito ne ta takva pitanja,skinite poklopac i brojite .

  ReplyDelete
 14. Anonymous13.3.18

  Postovani
  Uputstva za singer 367, pokusavala eam na stranici pronaci file, ali neuspijesno, pa ako biste me uputili! Ukoliko nema, postoji li neki slican model. Hvala unaprijed!

  ReplyDelete
 15. Anonymous9.7.18

  Di se zakaci feder za dizanje i spuštanje stopice?

  ReplyDelete
 16. Anonymous23.10.18

  Postovni,Potrebno mi je uputstvo za uvlacenje donjeg konca u čunak. Singer 367. Hvala unapred

  ReplyDelete
 17. Anonymous20.2.20

  Postovani molim vas za pomoc,imam sivacu masinu SINGER 367 i kad uvucem konac i krenem da sijem gornji konac uopste ne sije a donji na cunku sije bez problema. Probala sam na sve moguce nacine i trazila savjet ali jednostavno nista ne uspije..

  ReplyDelete
 18. Anonymous7.4.20

  Potreban mi je motor u kompletu sa pedalom, za mašinu Singer 257. Uz to bi uzela rezervni kaiš, 5 špulnica i 3 para rezervnih četkica, za isti tip mašine-(motora). Imate li i koliko bi to koštalo?

  ReplyDelete
 19. Anonymous20.6.21

  Dobar dan, zanima me cena sivace masine Singer 1803, Made in Brazil 220v

  ReplyDelete
  Replies
  1. Procjena vrijednosti šivaće mašine, to ne radimo.

   Delete

SEARCH